Bệnh viện ĐK Thọ Xuân”Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”

Đăng lúc: 16:05:45 08/06/2022 (GMT+7)

Bệnh viện ĐK Thọ Xuân hưởng ứng và triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2022 được diễn ra trên cả nước từ ngày 1 đến 30/6/2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

     Hành động này nhằm tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em. Đồng thời thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột sức lao động trẻ em tới cơ quan chức năng. Tháng hành động cũng kêu gọi cộng đồng quan tâm, tạo điều kiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.