Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đăng lúc: 10:24:33 29/07/2022 (GMT+7)

 
           Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực hiện Công văn số 565- CV/TU, ngày 14/03/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá về việc chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Thực hiện Kế hoạch số 104- KH/HU, ngày 31/03/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Thọ Xuân đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025; Căn cứ Kế hoạch số 100 – KH/ĐU, ngày 06/04/2022 của Đảng ủy BVĐK huyện Thọ Xuân về việc Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng ủy bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân có 06 Chi bộ trực thuộc. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng uỷ các chi bộ đã lần lượt tiến hành Đại hội từ ngày 28/6/2022 đến hết ngày 14/7/2022.