Đánh giá chất lượng bệnh viện của bệnh viện đa khoa Thọ Xuân năm 2020

Đăng lúc: 10:58:19 23/03/2021 (GMT+7)

1. Tổng sổ các tiêu chí được áp dụng đánh giá : 83/83 tiêu chí
2. Tỷ lệ tiêu chí áp  dụng so với 83 tiêu chí: 100%.
3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 296 (có hệ số: 323)
4. Điểm trung bình trung của các tiêu chí: 3.59
( Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)
KQ chung chia theo mứcMức 1Mức 2Mức 3mức 4Mức 5Tổng số tiêu chí
5. Số lượng tiêu chí đạt042851083
6. % tiêu chí đạt0.004.8233.7361.450.0083